Je gebruikt een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken.

Update mijn browser nu

European Digital Services Act

Deze pagina bevat informatie die relevant is voor de EU Digital Services Act (Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een interne markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG) (de DSA).
 

Wat is het?

De Digital Services Act (DSA) is een EU-wetgeving die een nieuw kader introduceert dat van toepassing is op online platforms en consumenten en zakelijke gebruikers ('Ontvangers van de dienst') beter beschermt tegen gevaarlijke goederen en illegale inhoud die online wordt verspreid. Een dergelijk kader omvat mechanismen voor gebruikers om illegale content te markeren en voor platforms om dergelijke inhoud te verwijderen of de toegang ertoe te beperken, door een motivering te geven voor hun beslissingen inzake inhoudsmoderatie.
 

Wanneer treedt de DSA in werking?

De regels die van toepassing zijn op online platforms zullen van toepassing zijn vanaf 17 februari 2024.
 

Aangewezen aanspreekpunt

Op grond van de artikelen 11 en 12 van de DSA heeft de lastminute.com-groep een aanspreekpunt aangewezen voor de autoriteiten van de lidstaten, de Europese Commissie, de European Board for Digital Services en ontvangers van de dienst voor operationele doeleinden die verband houden met  de vereisten van de DSA en voor de toepassing van andere handelingen van het Unierecht.

Toegang tot het aanspreekpunt

 

Kennisgeving en actieportaal

Op grond van artikel 16 van de DSA kunnen overheidsvertegenwoordigers, vertrouwde flaggers en de ontvangers van de dienst het kennisgevings- en actieportaal gebruiken om kennisgevingen in te dienen over illegale content op onze website.

Een melding van een contentrapport indienen 
 

Intern klachtenafhandelingssysteem

De Ontvangers van onze diensten hebben het recht om een klacht in te dienen tegen onze beslissing over de onwettigheid van inhoud of de onverenigbaarheid ervan met onze algemene voorwaarden, waarvan zij denken dat deze een negatieve invloed op hen heeft (zoals de beslissing om de toegang van een gebruiker tot informatie, diensten of hun account te verwijderen, uit te schakelen, op te schorten of te beëindigen). In het bijzonder, als u een kennisgeving hebt ingediend op grond van artikel 16 van de DSA via het kennisgevings- en actieportaal, een kennisgeving over het besluit hebt ontvangen en u zich zorgen maakt over de uitkomst, kunt u een klacht indienen. 

Een klacht indienen

Bovendien hebben ontvangers van de dienst op grond van artikel 21 van de DSA het recht om een beroep te doen op een orgaan voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting om geschillen op te lossen die verband houden met beslissingen die door ons zijn genomen. Ontvangers van de dienst kunnen deze buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsorganen aanspreken met klachten die niet konden worden opgelost door middel van de interne klachtenbehandelingsmechanismen. Ontvangers van de diensten kunnen hun klacht ook rechtstreeks naar die instantie brengen zonder eerst het interne klachtenbehandelingsmechanisme te doorlopen. Een lijst van gecertificeerde buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsorganen in de lidstaten is te vinden op deze link.

Je kunt contact met ons opnemen via de hierboven beschreven kanalen in de volgende talen: Engels, Italiaans, Frans, Spaans en Duits.
 

DSA-transparantiejaarverslag 

Op grond van artikel 15 van de DSA en zijn toewijding aan transparantie, biedt de lastminute.com group een jaarverslag over de contentmoderatieactiviteit die tijdens het jaar is uitgevoerd. Dit rapport bevat informatie over het moderatie-initiatief, inclusief informatie met betrekking tot illegale content, het gebruik van geautomatiseerde tools, trainingsmaatregelen en klachten die zijn ontvangen in het kader van klachtenafhandelingssystemen.

Zie het DSA-transparantiejaarverslag (eerste jaarverslag beschikbaar tegen december 2024)
 

Informatie over het gemiddelde maandelijkse aantal ontvangers van de dienst in de Europese Unie

In overeenstemming met artikel 24, lid 2, van de DSA bevatten de ontvangers van het dienstenrapport de aantallen gemiddelde maandelijkse actieve ontvangers in de EU van intermediaire diensten die binnen het toepassingsgebied van dat artikel vallen, berekend als een gemiddelde over de periode van de afgelopen zes maanden.

Bekijk het meest recente rapport

Schrijf u gratis in om de laatste reisupdates te ontvangen.
Klik op Toestaan wanneer u om het toestaan van meldingen wordt gevraagd.