Je gebruikt een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken.

Update mijn browser nu

Gebruiksvoorwaarden van de website 

Welkom op www.jetcost.nl, een website van Blue SAS (aangeduid als 'Blue SAS', 'wij', 'we', 'ons', 'onze'), een Franse onderneming die behoort tot de lastminute.com group, geregistreerd in het handelsregister van Parijs onder nummer RCS 490 641 354 en met statutaire zetel te 75, boulevard Haussmann - 75008 Parijs, Frankrijk. 

Deze website ('Website') biedt eindgebruikers ('Gebruiker(s)' en/of 'Consument(en)') de mogelijkheid om informatie te verkrijgen en prijzen te vergelijken die in rekening worden gebracht door aanbieders van vluchten, hotelovernachtingen en autoverhuur ('Dienst(en)'). 

Blue SAS behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen, wanneer dergelijke wijzigingen nodig zijn als gevolg van veranderingen in de marktomstandigheden, veranderingen in het wettelijke of regelgevende kader of in het geval van een verandering in de risicofactor van Blue SAS en/of in verband met de levering van de Diensten die op de Website beschikbaar worden gesteld door Blue SAS, andere bedrijven die deel uitmaken van de lastminute.com groep en/of hun partners. 

Merk op dat uw gebruik van de Website en de functies ervan, die vrij toegankelijk zijn, impliceert dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Website ('Algemene Voorwaarden'). 

De webpagina en alle informatie, tekst, afbeeldingen en ander materiaal dat wordt gebruikt voor het verlenen van de Dienst ('Inhoud') zijn aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen.

1. Aanvaarden van de Algemene Voorwaarden

Lees dit document zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot en gebruik maakt van de Dienst. Vanaf het moment dat de Gebruiker de Dienst gebruikt, stemt hij/zij ermee in gebonden te zijn aan de volgende Algemene Voorwaarden en garandeert dat hij/zij minimaal 18 jaar oud is. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze Voorwaarden of als u ze niet begrijpt, vragen wij u om deze Dienst niet te betreden of te gebruiken.

2. Beschrijving van de Dienst

Blue SAS biedt via haar Website of via andere gelieerde sites de dienst aan voor het vergelijken van vluchten, hotelovernachtingen en online autoverhuur, die door externe adverteerders (ad-networks, luchtvaartmaatschappijen of online reisbureaus, hotels of hotelketens en autoverhuurbedrijven) tegen vergoeding ter beschikking wordt gesteld.

Deze Website raadpleegt in real time het aanbod dat beschikbaar is op de verschillende reiswebsites, hotelovernachtingen en/of autoverhuur en biedt de Gebruiker de resultaten direct aan. Hierdoor beschikt de Gebruiker over een database met een intelligent overzicht van beschikbare vluchten, hotels en auto's, en van de kenmerken en prijzen van de geselecteerde routes of diensten. De Gebruiker heeft via de Dienst rechtstreeks toegang tot het aanbod van derden, alsmede tot andere diensten, producten enz. van derden. Blue SAS is de uitgever en treedt op als host van het aanbod, maar speelt geen rol bij het sluiten van de contracten voor de diensten, producten, enz. die de Gebruiker zoekt 

Voor het aanbod van vluchten biedt Blue SAS ook een premium zoek- en vergelijkingsdienst ('Premium Zoek- en Vergelijkingsdienst') aan, waarmee de Gebruiker aanbiedingen van derden kan vergelijken die rechtstreeks door Blue SAS zijn geselecteerd op basis van de zoekopdracht die hij of zij heeft uitgevoerd. De Gebruiker kan vluchtaanbiedingen van twee of meer door Blue SAS geselecteerde externe partners vergelijken. Dit kan vóór of na de zoekopdracht via de bijbehorende 'pop-up' ('Partners vergelijken') worden aangegeven. De resultaten van deze vergelijking zijn te zien op een aparte webpagina die wordt geopend, zodra de Gebruiker de bovengenoemde externe partners heeft geselecteerd en/of bevestigd.

Voor het product 'Hotels' wordt de vergelijkingsdienst in sommige gevallen verzorgd door Bravometa CH SA, registratienummer CHE-357 283 222, met statutaire zetel in Vicolo dei Calvi 2 - 6830 Chiasso, Zwitserland ('Bravometa'). Deze vergelijkingsdienst voor het product 'Hotels' wordt door Bravometa aan de Gebruiker ter beschikking gesteld als white label, dat wil zeggen als onderdeel van een reclamecontract tussen Bravometa en Blue SAS. Dit contract speelt dus geen rol bij het sluiten van het door de Gebruiker aangevraagde contract voor een hotelovernachting. Blue SAS is, als de uitgever van het aanbod van Bravometa, is niet verantwoordelijk voor de volledigheid of juistheid van de door Bravometa gepubliceerde informatie, noch voor de door de Gebruiker gevraagde dienst van Bravometa.

Wij vestigen de aandacht van de Gebruiker op het feit dat de producten en Diensten waartoe de Gebruiker via onze website toegang heeft, worden aangeboden door onze professionele partners. Dit gebeurt rechtstreeks (bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen, hotels en autoverhuur) of als tussenpersoon (bijvoorbeeld reisbureaus) via externe websites waarnaar de Gebruiker wordt doorverwezen, zodra hij of zij het gekozen aanbod heeft geselecteerd. Wij raden u daarom aan om alle details en voorwaarden van de aanbiedingen die u vanaf onze site bezoekt zorgvuldig te controleren op de website van de betreffende partner, voordat u boekt.

Het openen en gebruiken van deze externe sites is uitsluitend onderhevig aan onafhankelijke servicevoorwaarden of aan enig ander bijbehorend document dat door deze partners wordt aangeboden. 

Blue SAS biedt geen enkele vorm van garantie en is niet verantwoordelijk voor de diensten, producten en de inhoud die door andere websites wordt aangeboden of voor de manier waarop deze partners de persoonsgegevens van Gebruikers verwerken. Blue SAS is geen reisbureau of touroperator. Wij verstrekken geen adviesdiensten als basis voor beslissingen en/of handelingen. Wij zijn geen partij bij overeenkomsten die de Gebruiker sluit met derden, wanneer hij of zij de vergelijkingsdienst van Blue SAS gebruikt.

In geval van een klacht met betrekking tot de afgenomen dienst dient de Gebruiker zich daarom rechtstreeks tot de Dienstverlener te wenden. 

3. Toegang tot en gebruik van de Dienst 

De Gebruiker stemt ermee in om de Dienst alleen te gebruiken om de prijzen van vluchten, hotels, auto's en andere details te vergelijken, met de bedoeling om reserveringen te maken of reizen te regelen. Het zoeken naar vluchten, hotels en/of auto's kan worden uitgevoerd op basis van de volgende criteria: stad/luchthaven van vertrek, stad/luchthaven van bestemming, vertrek- en aankomstdatum, aantal volwassenen en minderjarigen of ophaallocatie (voor autohuur).

Het gebruik van de Dienst is alleen toegestaan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. De volgende activiteiten zijn verboden zonder schriftelijke toestemming van Blue SAS:

  • Toegang tot de Dienst via een handmatige of automatische procedure voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik (commerciële of zoekindexering);

  • Het is bovendien verboden om enige Inhoud van de Dienst te kopiëren, te reproduceren, te dupliceren, aan te passen, te gebruiken, te verkopen, te ruilen of door te verkopen; om software of andere middelen te gebruiken die, opzettelijk of onopzettelijk, de normale werking van de Dienst kunnen belemmeren of blokkeren (bijvoorbeeld door overbelasting te veroorzaken op onze computers of andere apparaten die toegang verlenen tot de Dienst);

  • Het is ook verboden om te proberen beperkingen voor uitsluiting van het gebruik van robots of andere beveiligingsmaatregelen van de Dienst te overtreden of te omzeilen;

  • Het is tevens verboden om te proberen de software die wij in verband met de Dienst gebruiken te wijzigen, te vertalen, aan te passen, te decompileren, te demonteren of aan reverse engineering te onderwerpen;

  • Het is ook verboden om de Dienst te gebruiken voor illegale, schadelijke of ongepaste doeleinden (zoals het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens).

Als wij ons bewust worden van verboden activiteiten en/of ons bedreigd voelen en/of zien dat de Dienst, andere klanten of derden bedreigd worden door een Gebruiker, kunnen wij, naar eigen goeddunken, de toegang van de Gebruiker tot de Dienst opschorten, verbieden of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Bovendien kunnen we gerechtelijke stappen ondernemen tegen de Gebruiker.

4. Elementen van de prijs en mogelijkheid van extra kosten

De voorgestelde vluchten die voldoen aan de door de Gebruiker gespecificeerde criteria (reis, data, aantal aansluitingen, enz.) worden gerangschikt van goedkoop naar duur (in stijgende volgorde). De vluchten kunnen ook door de Gebruiker worden gerangschikt op de totale duur van de reis, vanaf het opstijgen vanaf de luchthaven van vertrek tot de landing op de luchthaven van aankomst ('Duur'). Het standaardcriterium voor de rangschikking is 'Aanbevolen'. Volgens dit criterium worden de resultaten gerangschikt op basis van de beste verhouding tussen vluchttijd (inclusief tussenlandingen) en ticketprijs. Het criterium voor de rangschikking kan worden aangepast door de Gebruiker, aan wie wij filters aanbieden om de zoekopdracht te beperken tot bepaalde aanbiedingen (zoals het aantal tussenlandingen, prijsklasse, duur, tijden, luchthavens, enz.). De aanbiedingen die op onze website worden vergeleken zijn niet uitputtend en tonen de aanbiedingen die door onze partners beschikbaar worden gesteld. De prijzen die op onze website worden weergegeven, omvatten alle onvermijdbare kosten en bedragen per persoon, inclusief belastingen (zoals toeristenbelasting en luchthavenbelasting). De prijzen zijn exclusief de kosten van extra diensten (ondersteunende diensten) die de Gebruiker op de website van de externe aanbieder kan selecteren. De tarieven en kenmerken van de diensten die op de website van Blue SAS worden weergegeven, worden door de externe aanbieder met behulp van geautomatiseerde middelen doorgegeven. Aangezien we vertragingen of technische fouten bij het doorgeven niet kunnen uitsluiten, verzoeken wij u de gegevens altijd te controleren op de website van de desbetreffende aanbieder alvorens tot aankoop over te gaan.

Aanbieders kunnen extra betaalde diensten aanbieden, zoals verzekeringen. Luchtvaartmaatschappijen kunnen ook extra kosten in rekening brengen voor bepaalde diensten, zoals het selecteren van stoelen, het wijzigen van de instapkaart op de luchthaven en het inschepen van speciale bagage. Deze extra kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.

Voor de aanbiedingen kunnen bijzondere prijsregels gelden, zoals annulerings- en wijzigingsvoorwaarden die van ticket tot ticket verschillen. De ticketprijzen en bijzondere voorwaarden kunnen per luchtvaartmaatschappij verschillen. Daarom raden wij u aan om de tariefvoorwaarden die van toepassing zijn op uw vlucht te controleren op de website van de aanbieder.

De voorgestelde hotelaanbiedingen die voldoen aan de door de Gebruiker ingevoerde parameters (stad, data, aantal gasten, enz.) worden weergegeven op basis van verschillende criteria (zoals populariteit, laagste prijs, hoogste prijs, afstand, beoordeling en korting). De resultaten worden standaard gerangschikt volgens 'populariteit', die wordt bepaald op basis van drie criteria: de populariteit van de hotels/accommodaties (analyse van de meest geboekte hotels/accommodaties op de boekingssites van onze partners), het aantal beoordelingen (openbare beoordelingen die door klanten over deze hotels/accommodaties zijn achtergelaten) en de kwaliteit van de inhoud (aan- of afwezigheid van een gedetailleerde beschrijving en aantal foto's voor elk hotel/elke accommodatie). Waar mogelijk vermelden wij of het ontbijt is inbegrepen in het gepubliceerde tarief en/of de mogelijkheid om te annuleren zonder kosten/boete. In alle gevallen worden de annuleringsvoorwaarden en de exacte tarieven op de website van de dienstverlener gepubliceerd. Daarnaast bieden wij de Gebruiker zogenaamde 'hoofdfilters', waarmee de Gebruiker bepaalde aanbiedingen kan verbergen of selecteren (zoals budget, type hotel/accommodatie, rangschikking, afstand tot het centrum van de door de Gebruiker geselecteerde stad, enz.), alsmede 'aanvullende' filters', waarmee de Gebruiker aanvullende zoekparameters kan toevoegen met betrekking tot extra diensten die door het hotel/de accommodatie worden aangeboden. De aanbiedingen die op onze website worden vergeleken, zijn niet uitputtend en vertegenwoordigen de aanbiedingen van onze partners.

De voorgestelde aanbiedingen voor autohuur die voldoen aan de door de Gebruiker ingevoerde parameters (plaats, tijd van ophalen, tijd van inleveren) worden gerangschikt van goedkoop naar duur (oplopende prijzen). Bovendien stellen wij de Gebruiker filters ter beschikking waarmee hij of zij bepaalde aanbiedingen kan verbergen of selecteren (zoals partners, kenmerken van de auto, prijsklasse, enz.). De aanbiedingen die op onze website worden vergeleken, zijn niet uitputtend en vertegenwoordigen de aanbiedingen van onze partners.

5. Gebruik van de Website  

De Gebruiker kan de Website vrij bezoeken en de functies ervan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden gebruiken. Door gebruik te maken van de door Blue SAS ter beschikking gestelde vergelijkingsdienst, erkent en verklaart de Gebruiker op louter persoonlijke basis te handelen.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de informatie, het nieuws, de inhoud, de software en de systemen of de producten die hij of zij via de Website en het gebruik van de Dienst verkrijgt, te wijzigen, te hergebruiken, te kopiëren, te verspreiden, door te sturen, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven of te gebruiken, activiteiten of afgeleide werken te creëren, over te dragen of te verkopen of, in elk geval, commercieel of anders dan persoonlijk te gebruiken.

Om de functies van de Website te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker over een internetverbinding beschikken, die op eigen kosten bij een betrouwbare provider moet worden verkregen. Blue SAS is niet verantwoordelijk voor enige schade aan de apparatuur van de Gebruiker die direct of indirect voortvloeit uit de internetverbinding.

6. Gedragsregels

De Gebruiker stemt ermee in om de Website, de functies van de Website en de Dienst te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. In het bijzonder verbindt de Gebruiker zich ertoe om via de Website en de functies ervan geen illegale, lasterlijke, vulgaire, obscene, beledigende of storende inhoud te verzenden of te verspreiden, of om de Website en de functies ervan te gebruiken om handelingen te verrichten die het imago en de reputatie van Blue SAS kunnen schaden of enig ander verlies of schade voor Blue SAS kunnen veroorzaken.

De Gebruiker verbindt zich er ook toe geen reclamemateriaal, ongewenste en/of ongevraagde mededelingen te verzenden die de werking van de Website door derden zou kunnen verstoren.

7. Intellectueel eigendom

De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat alle informatie, gegevens, software, inhoud, muziek, geluiden, foto's en afbeeldingen, video's en andere inhoud op de Website (de 'Inhoud') het exclusieve eigendom zijn van Blue SAS en/of haar licentiegevers. 

Behoudens artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, verwerft de Gebruiker geen rechten op de Inhoud en/of de Website, met als enig recht het gebruik van de Website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

De Gebruiker is bevoegd om de Inhoud (met inbegrip van de Algemene Voorwaarden) uitsluitend voor persoonlijk gebruik af te drukken en/of te downloaden.

8. Hyperlinks naar andere websites op het internet

De Website bevat hyperlinks naar andere internetbronnen van andere zakenpartners van Blue Sas. Hyperlinks op de Website worden ter informatie en referentie van de Gebruiker gepubliceerd. De publicatie houdt geen erkenning of goedkeuring in van de inhoud ervan door Blue SAS. Bovendien heeft Blue SAS geen controle over de inhoud, informatie, diensten en/of producten die door dergelijke gelinkte websites worden aangeboden. Blue SAS is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en actualisering van de informatie die op dergelijke gelinkte websites wordt gepubliceerd. De Gebruiker erkent dat het gebruik van dergelijke websites voor eigen risico is. De publicatie van een hyperlink of van andere internetbronnen op de Website impliceert geen enkele vorm van verwantschap en/of partnerschap tussen Blue SAS en de eigenaren van de gelinkte websites.

9. Beperking van aansprakelijkheid

Blue SAS is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijke handelingen of door grove nalatigheid van haar werknemers. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, bijzondere schade, incidentele of indirecte schade, of voor schade zoals winstderving die uit deze Algemene Voorwaarden kan voortvloeien. In elk geval is de aansprakelijkheid van Blue SAS beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

10. Uitsluiting van garanties

Onze Dienst en de Inhoud ervan worden verstrekt op basis van het principe 'as is' en 'as available', zonder enige garantie of verklaring van welke aard dan ook. Geen van de informatie die de Gebruiker verkrijgt via de Website of via andere middelen die verband houden met onze diensten, geeft aanleiding tot enige garantie die niet duidelijk in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.

11. Privacybeleid en informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

Informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken en hoe wij cookies gebruiken op de Website vindt u in ons Privacybeleid.

12. Wijzigingen

Blue SAS behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, wanneer dergelijke wijzigingen noodzakelijk worden door veranderingen in de marktomstandigheden, veranderingen in het wettelijke of regelgevende kader of veranderingen in de risicofactor voor Blue SAS en/of in verband met de levering van Diensten die beschikbaar worden gesteld op de Website van Blue SAS, andere bedrijven die behoren tot de lastminute.com group en/of hun partners. 

13. Verzoek Om Hulp

Voor consumenten en gebruikers: als je informatie en hulp nodig hebt met betrekking tot producten of diensten die worden aangeboden door bedrijven die tot de lastminute.com group behoren, kun je contact met ons opnemen via de hulpkanalen die beschikbaar zijn op onze websites.

Voor zakelijke gebruikers (professionals en bedrijven): je kunt schriftelijk contact met ons opnemen via de commerciële referentie-e-mail of via het e-mailadres dat in de contractuele documentatie wordt vermeld.

Op grond van artikel 16 van de EU Digital Services Act (Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 ('DSA') biedt de lastminute.com group een speciaal kanaal voor het indienen van kennisgevingen over illegale content op onze website. Dit kanaal is toegankelijk via onze speciale Digital Services Act-pagina.

Op grond van artikel 20 van de EU Digital Services Act (Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 ('DSA') biedt lastminute.com een intern klachtenafhandelingssysteem waarmee consumenten en zakelijke gebruikers ('Ontvangers van de dienst') een klacht kunnen indienen tegen de beslissing van lastminute.com op grond van artikel 16 van de DSA over illegale inhoud of onverenigbaarheid met onze algemene voorwaarden (zoals een beslissing om de toegang tot informatie, diensten of je account te verwijderen, uit te schakelen, op te schorten of te beëindigen). Dit interne klachtenafhandelingssysteem is toegankelijk via onze speciale Digital Services Act-pagina.

14. Rechtskeuze en exclusieve bevoegdheid

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen Blue SAS en de Gebruikers worden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, beslecht door de Franse wet. 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en internationale overeenkomsten, komen de partijen overeen dat de beslechting van eventuele geschillen die tussen hen kunnen ontstaan met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, de exclusieve verantwoordelijkheid is van de gewone rechtbanken met territoriale bevoegdheid over de statutaire zetel van Blue SAS. 

Als de Gebruiker een consument is, is het gerecht van de woon- of verblijfplaats van de Gebruiker bevoegd.

Wij wijzen u erop dat de Europese Commissie voor alle EU-burgers een platform ter beschikking stelt voor het online beslechten van geschillen betreffende diensten die door EU-ondernemingen worden verleend (het 'ODR-platform'). Dit platform is toegankelijk via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr 

Als uw klacht echter niet door dit platform wordt geaccepteerd, raden we u aan om rechtstreeks per e-mail en/of telefoon contact op te nemen met ons personeel, zodat we u kunnen helpen het probleem op te lossen. Gebruik daartoe de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:

Blue SAS, 75, boulevard Haussmann - 75008 Parijs, Frankrijk

E-mail: [email protected]
Schrijf u gratis in om de laatste reisupdates te ontvangen.
Klik op Toestaan wanneer u om het toestaan van meldingen wordt gevraagd.