Je gebruikt een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken.

Update mijn browser nu

April 2022

INFORMATIE MET BETREKKING TOT COOKIES

 1. Inleiding

 2. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking? 

 3. Wat zijn cookies en andere vergelijkbare technologieën? 

 4. Autorisatie voor het gebruik van cookies op onze website

 5. Welke soorten gegevens verzamelen en gebruiken we?

 6. Soorten cookies die op onze website worden gebruikt

 7. Lijst met cookies die we op deze website gebruiken

 8. Waarom verzamelen we gegevens?

 9. Hoe lang bewaren we de gegevens? 

 10. Cookiebeheer

 11. Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en uw recht op gegevensbescherming

 12. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

 

1. Inleiding

In dit cookiebeleid staat informatie over cookies en andere soortgelijke technologieën (hierna gezamenlijk "cookies" genoemd) die worden gebruikt op onze website ("website") en in onze mobiele applicatie ("applicatie"). De informatie is bedoeld om de gebruiker in staat te stellen het gebruik van cookies tijdens het browsen beter te begrijpen en hiervoor toestemming te geven.

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

De termen "bedrijf", "wij", "ons/onze" of "verwerkingsverantwoordelijke" in dit document verwijzen naar:

Blue SAS 75, boulevard Haussmann - 75008 Parijs, Frankrijk (R.C.S n° 490 641 354), de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers en/of klanten krachtens dit privacybeleid (hierna: "bedrijf", "wij", "ons/onze", "verwerkingsverantwoordelijke").

3. Wat zijn cookies en andere vergelijkbare technologieën?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op een computer, harde schijf, smartphone of tablet (hierna "apparaat" genoemd). Cookies bevatten een bescheiden hoeveelheid gebruikersspecifieke gegevens, waarmee een server een gepersonaliseerde pagina kan tonen op het apparaat van de gebruiker.

Op onze website en in onze applicatie kunnen we bovendien gebruik maken van soortgelijke technologieën met de naam "tags" (bijvoorbeeld "tracking pixels" of "scripts"), "HTML5 local storage", "Web beacon" of "plug-ins", evenals "software development kits" (SDK's) en vingerafdrukherkenningstechnieken. Dit zijn technologieën die informatie op uw apparaat opslaan of openen om u te identificeren om uw bezoeken aan een website of applicatie te kunnen analyseren.

Dergelijke soortgelijke technologieën kunnen ook worden gebruikt in combinatie met cookies om de opslag van informatie over het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en applicatie mogelijk te maken, of om de overdracht van en naar onze website en applicatie mogelijk te maken.

Bovendien kunnen onze website en applicatie, door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën die hierboven zijn beschreven, deze technologieën lezen en herkennen bij terugkeer van de gebruiker. De cookies en soortgelijke technologieën worden voornamelijk gebruikt voor de werking van onze website of om de werking van onze website of applicatie te verbeteren, alsmede om commerciële informatie en marketinginformatie te verstrekken aan de eigenaar van de website.

 

4. Toestemming voor het gebruik van cookies op onze website of in de applicatie

In overeenstemming met de mededeling over het gebruik van cookies op de homepage van onze website (of voorafgaand aan het eerste gebruik van de applicaties) en met ons cookiebeleid, stemt u door te klikken op de knop "Alles accepteren en doorgaan op de site" ("Accepteren") op de cookiebanner, in met het gebruik van cookies zoals hierin beschreven, tenzij u uw voorkeuren hebt ingesteld in het gedeelte "Privacy-instellingen" of uw browserinstellingen hebt gewijzigd om het gebruik van cookies uit te schakelen. 

 

5. Welke soorten gegevens verzamelen en gebruiken we?

Telkens wanneer u de website bezoekt en gebruik maakt van de vergelijkingsdienst of toegang verkrijgt tot de applicaties (als "gebruiker"), worden de volgende soorten gegevens verzameld: 

 • Informatie met betrekking tot bezoeken aan de website en het gebruik van de website en/of onze diensten, zoals het gebruikte apparaat en de gebruikte browser, het IP-adres of de domeinnamen van de met de website verbonden computers, de URI-adressen van de gedane verzoeken, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode, de grootte van het antwoordbestand, de numerieke code die het antwoord van de server binnen een gezette tijdsduur van een bezoek aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het gebruikte besturingssysteem en de computeromgeving, de datum en het tijdstip van het bezoek, de duur van het bezoek, de verwijzingssite en het navigatiepad op de website met betrekking tot het bezoek en de interacties op de website zelf, met inbegrip van de diensten en aanbiedingen waarin de gebruiker geïnteresseerd is. Wij kunnen deze informatie koppelen aan uw account, indien van toepassing.

Voor meer informatie over de doeleinden waarvoor wij deze informatie verzamelen en gebruiken, verwijzen wij naar de volgende paragraaf in dit beleid.

 

6. Soorten cookies die op onze website worden gebruikt

6.1. Soorten cookies op basis van de beheersinstantie

Afhankelijk van de instantie die de website of het domein beheert van waaruit de cookies worden geplaatst en verwerkt, zijn er de volgende soorten cookies:

 • Eigen cookies: Deze worden verzonden naar het apparaat van de gebruiker vanaf een door ons beheerde website of domein van waaruit de door u gevraagde dienst wordt geleverd.

 • Cookies van derden: Deze worden naar het apparaat van de gebruiker gestuurd vanaf een website of domein die niet door de gebruiker wordt bezocht en die niet door ons wordt beheerd, maar door een afzonderlijke instantie die de via de cookies verkregen gegevens verwerkt.

6.2. Soorten cookies op basis van de duur van de verbinding: 

De volgende soorten cookies zijn afhankelijk van de duur van de activiteiten op uw apparaat:

 • Sessiecookies: De functie van deze cookies is het ontvangen en opslaan van gegevens wanneer de gebruiker de website bezoekt. Deze cookies worden niet op uw apparaat opgeslagen wanneer u uw browsersessie beëindigt of de website verlaat.

 • Permanente cookies: Cookies van dit type blijven opgeslagen op het apparaat van de gebruiker, zijn toegankelijk en kunnen worden verwerkt nadat de gebruiker de website heeft verlaten of wanneer de gebruiker gedurende een bepaalde periode op de website browset. De cookies blijven op de harde schijf staan totdat de vervaldatum is bereikt. De maximale duur van het gebruik van permanente cookies op onze website is 1 jaar. Daarna zal uw browser de cookies van uw harde schijf verwijderen.

6.3. Soorten cookies en soortgelijke technologieën op basis van hun doel

Cookies en andere soortgelijke technologieën (gezamenlijk "cookies" genoemd) kunnen als volgt worden ingedeeld:

 • Cookies met noodzakelijke functies: Technische cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van onze website of applicatie. Ze zijn essentieel om te kunnen browsen en om verschillende functies te kunnen gebruiken. Zonder deze cookies kunt u bijvoorbeeld geen gebruik maken van onze zoek- en vergelijkingsinstrumenten, kunt u uw valutavoorkeuren niet instellen en kunt u uw persoonlijke account niet openen en gebruiken.

We gebruiken deze cookies ook om de statistieken over de bezoeken aan onze website en de prestaties van verschillende versies van deze site te meten (meestal "A/B-tests" genoemd) met het doel om navigatieproblemen op te sporen en de inhoud te organiseren. We gebruiken ze ook om veiligheidsredenen.

 • Personalisatie-, reclame- en remarketingcookies: We gebruiken deze cookies om informatie met betrekking tot het gebruik van onze diensten en/of onze inhoud door de gebruiker te verzamelen en te verwerken, alsmede om de plaatsing van en interactie met advertenties te meten, bijvoorbeeld door het klikken op een advertentie. We gebruiken ze ook om een profiel van de gebruiker en zijn/haar interesses op te stellen, om de gebruiker gepersonaliseerde advertenties en/of inhoud te tonen op onze website en in onze applicatie of op onze advertenties op andere websites of in andere applicaties. Doorgaans wordt de inhoud van de website of applicatie gebruikt om de interesses van de gebruiker te verwerken of af te leiden, teneinde de selectie van toekomstige advertenties en inhoud te bepalen. Hiertoe kunnen we ook gebruik maken van diensten die namens ons door derden worden geleverd om gegevens te verzamelen en/of advertenties weer te geven tijdens bezoeken van de gebruiker aan onze website of applicatie of op onze advertenties op andere websites of in andere applicaties, om advertenties te tonen met betrekking tot producten en diensten waarin de gebruiker is geïnteresseerd.

 • Selectie, plaatsing en rapportage van advertenties van derden: Dit doel houdt verband met het verzamelen en verwerken van informatie door derden die cookies en andere traceringstechnologieën op onze website en in onze applicatie plaatsen, en met het combineren van deze informatie met eerder verzamelde informatie om advertenties op maat te selecteren en te plaatsen en om de plaatsing en effectiviteit van deze advertenties te meten. Dit omvat het gebruik van eerder verzamelde informatie over de interesses van de gebruiker om advertenties te selecteren, gegevens te verwerken over welke advertenties zijn weergegeven, hoe vaak ze zijn weergegeven, wanneer en waar ze zijn weergegeven en of de gebruiker actie heeft ondernomen met betrekking tot de advertentie, bijvoorbeeld door op een advertentie te klikken. Dit kan personalisatie omvatten, d.w.z. het verzamelen en verwerken van informatie met betrekking tot de interesses van de gebruiker om op een later tijdstip advertenties en/of inhoud voor de gebruiker te personaliseren in andere contexten, zoals op andere websites of in andere applicaties. Deze bedrijven gebruiken echter niet-persoonlijk identificeerbare informatie (bijvoorbeeld zonder de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van de gebruiker).

Deze cookies zijn "cookies van derden" die niet door ons worden beheerd en die door hun werking niet voor ons toegankelijk zijn. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor hun beheer en hun doel. Artikel 7 van dit cookiebeleid bevat meer informatie over het profiel van deze derden, de doeleinden van de verwerking door hen en het "opt-out"-mechanisme.

 
 • Gegevensoverdracht aan derde landen: De gebruiker stemt uitdrukkelijk in met de overdracht van gegevens aan landen die geen passend niveau van bescherming van de rechten en vrijheden van personen waarborgen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van landen waarop geen adequaatheidsbesluit van toepassing is en waar bepaalde nationale programma's buiten de Europese Unie ervoor kunnen zorgen dat overheidsinstanties toegang hebben tot de persoonsgegevens van gebruikers. Meer informatie over de gegevensoverdracht naar derde landen die niet onder een adequaatheidsbesluit vallen, vindt u hier.

Doel van de overdracht: Derden gevestigd in derde landen kunnen persoonsgegevens verzamelen via cookies of andere trackingtechnologieën wanneer de gebruiker onze website bezoekt en het gebruik van de volgende soorten cookies accepteert: cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en cookies om advertenties te personaliseren.   

Soort overgedragen informatie: Informatie met betrekking tot bezoeken aan de website en het gebruik van de website en/of onze diensten, zoals het gebruikte apparaat en de gebruikte browser, het IP-adres of de domeinnamen van de met de website verbonden computers, de URI-adressen van de gedane verzoeken, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode, de grootte van het antwoordbestand, de numerieke code die het antwoord van de server binnen een gezette tijdsduur van een bezoek aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het gebruikte besturingssysteem en de computeromgeving, de datum en het tijdstip van het bezoek, de duur van het bezoek, de verwijzingssite en het navigatiepad op de website met betrekking tot het bezoek en de interacties op de website zelf, met inbegrip van de diensten en aanbiedingen waarin de gebruiker geïnteresseerd is. 

Identiteit of soorten ontvangers: Gegevens kunnen worden overgedragen aan Ad-tech-providers en andere actoren die hun cookies of andere technologieën op onze website of in onze applicatie plaatsen, gevestigd in derde landen en actief in het aanbieden van gerichte reclame. Artikel 7 van dit cookiebeleid bevat een lijst van deze actoren.

 

Overdrachtsrisico: Met betrekking tot de overdracht van gegevens aan de VS heeft het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-311/18 van 16 juli 2020 (Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Ltd en Maximillian Schrems) het Privacy Shield EU-VS nietig verklaard. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft er met name op gewezen dat de vereisten van het interne recht van de VS, en in het bijzonder bepaalde programma's die Amerikaanse overheidsinstanties om redenen van nationale veiligheid toegang verlenen tot persoonsgegevens die vanuit de EU naar de VS zijn overgedragen, beperkingen van de bescherming van persoonsgegevens met zich meebrengen die niet zijn afgebakend. In die zin voldoen zij niet aan eisen die in wezen gelijkwaardig zijn aan die waarin de Europese wetgeving voorziet. Bovendien verleent deze wetgeving de belanghebbende partijen geen rechten die voor de rechter kunnen worden ingeroepen tegen de Amerikaanse autoriteiten. Rechtsgrondslag van de overdracht: de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, indien verleend (artikel 49 AVG, lid 1, letter A).

Rechtsgrond voor de overdracht: uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker, indien verleend.

 

7. Lijst met cookies die we op deze website gebruiken

Klik hier om de lijst met cookies die we op deze website gebruiken te bekijken.

De informatie in de bovenstaande lijst is verstrekt door de andere bedrijven die de informatie genereren. Deze bedrijven hebben hun eigen privacybeleid waarin zij hun verklaringen uiteenzetten, alsmede hun eigen systemen voor uitschakeling.

lastminute.com group is niet verantwoordelijk voor de inhoud en nauwkeurigheid van het cookiebeleid van derden in ons cookiebeleid.

 

8. Waarom verzamelen we gegevens?

Waarom?

A. Het tot stand brengen en handhaven van de contractuele relatie die voor de verlening van de gevraagde dienst tot stand is gebracht, in elke fase en door elke mogelijke aanvulling en wijziging.

Op welke rechtsgrondslag?

Om een gevraagde dienst te verlenen

 


 

Waarom?

B. Om te voldoen aan wettelijke, regelgevende en nalevingsvereisten en om te reageren op verzoeken van overheids- of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren.

Op welke rechtsgrondslag?

Om aan de wet te voldoen

 


 

 

Waarom?

C. Om anonieme en gegroepeerde statistische analyses uit te voeren, zodat wij kunnen zien hoe onze website, producten en diensten worden gebruikt en we de prestaties van onze activiteit kunnen controleren.

Op welke rechtsgrondslag?

Op basis van de uitzondering gedefinieerd als "strikt noodzakelijk" (indien van toepassing, bijvoorbeeld voor verbetering van de werking en het dagelijks beheer van onze website en de applicatie) of wanneer de gebruiker zijn of haar toestemming verleent (via de cookiebanners of via de browserinstellingen) 

 


 

 

Waarom?

D. Om advertenties en online marketingmeldingen (pushmeldingen) aan te passen en te personaliseren op basis van informatie die via cookies is verzameld en die betrekking heeft op het gebruik van onze website, producten en diensten door de gebruiker en op het browsen op andere sites.

Op welke rechtsgrondslag?

Wanneer de gebruiker toestemming geeft (d.w.z. via de cookiebanner of via de browserinstellingen)

 


 

 

Waarom?

E. Om andere derden (verkopers) in staat te stellen advertenties en online marketingberichten die op onze website en in onze applicatie of op websites van derden worden weergegeven aan te passen en te personaliseren op basis van informatie die deze derden zelf verzamelen over het gebruik van onze website.

Op welke rechtsgrondslag?

Wanneer de gebruiker toestemming geeft (d.w.z. via de cookiebanner of via de browserinstellingen)

 


 

 

Waarom?

F. Om persoonsgegevens over te dragen aan landen (VS) die geen passend niveau van bescherming van de rechten en vrijheden van personen waarborgen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van landen waarop geen adequaatheidsbesluit van toepassing is en waar bepaalde nationale programma's buiten de Europese Unie ervoor kunnen zorgen dat overheidsinstanties toegang hebben tot de persoonsgegevens van gebruikers. 

Op welke rechtsgrondslag?

Wanneer de gebruiker toestemming geeft (d.w.z. via de cookiebanner of via de browserinstellingen)

 

9. Hoe lang bewaren we de gegevens?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken en de activiteiten uit te voeren die in dit document over cookies worden beschreven, of zoals anderszins aan de gebruiker is bekendgemaakt of is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Meer informatie over de bewaartermijn vindt u hier:

Gegevens die via tags zijn verzameld

Technische cookies

Bewaartermijn

Max. 3 jaar

Aanvangsdatum

Vanaf de datum van browsen op onze website of in onze applicatie

 


 

Gegevens die via tags zijn verzameld

Niet-technische cookies

Bewaartermijn

Max. 1 jaar

Aanvangsdatum

Vanaf de datum van browsen op onze website of in onze applicatie

 


 

 

10. Cookiebeheer

Wij wijzen u erop dat als cookies niet zijn ingeschakeld op uw apparaat, uw ervaring op de website beperkt kan zijn. Het is mogelijk dat u hierdoor niet kunt browsen en onze diensten niet kunt gebruiken.

10.1 Hoe kunnen cookies worden uit-/ingeschakeld?

Er zijn verschillende manieren om cookies te beheren. Door uw browserinstellingen te wijzigen, kunt u ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of een melding te ontvangen voordat u ze accepteert. U kunt ook alle cookies verwijderen die in de cookie-map van uw browser zijn geïnstalleerd. Elke browser heeft een andere procedure voor het beheren en configureren van cookies. Hieronder ziet u hoe de belangrijkste browsers omgaan met cookies:

Als u een andere browser gebruikt, raadpleeg dan het helpmenu van die browser voor meer informatie.

Als u informatie wilt over hoe u cookies op uw tablet of smartphone kunt beheren, raadpleeg dan de relevante documentatie of online helpbestanden.

10.2 Hoe schakel ik cookies van derden in/uit?

Wij installeren geen cookies van derden. Ze worden geïnstalleerd door onze partners of door derden wanneer u onze website bezoekt. We raden u daarom aan de websites van onze partners te raadplegen voor meer informatie over het beheer van cookies die door derden zijn geïnstalleerd. Wij raden u echter aan de website http://www.youronlinechoices.com/nl/ te bezoeken. Op deze website vindt u nuttige informatie over het gebruik van cookies en over de maatregelen die u kunt nemen om uw privacy op het internet te beschermen.

10.3 Hoe kan ik pushmeldingen uitschakelen?

U kunt pushmeldingen uitschakelen via uw browser:

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/pushnotificaties-firefox

Microsoft Edge:https://support.microsoft.com/it-it/help/10761/windows-10-change-notification-action-settings

Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri40734/mac

Om WPN's uit te schakelen klik hier.
 

11. Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en uw recht op gegevensbescherming 

De contactgegevens van de hierboven bedoelde verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zijn:

Blue SAS 75, boulevard Haussmann - 75008 Parijs, Frankrijk (R.C.S n° 490 641 354).

U kunt de informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Blue SAS en de informatie over uw rechten op grond van de AVG raadplegen door het privacybeleid te raadplegen dat beschikbaar is via het adres: Privacybeleid.

12. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

U kunt via de volgende adressen contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Schrijf u gratis in om de laatste reisupdates te ontvangen.
Klik op Toestaan wanneer u om het toestaan van meldingen wordt gevraagd.